Markentreprenad

''Alla enkla jobb har någon redan gjort''


Vi utför alla typer av markjobb åt både privatpersoner och företag. Vi är verksamma i Jönköping med omnejd och har en maskinpark bestående av Volvo hjul- bandgrävare 14-22 ton och traktorgrävare som är oslagbara för komplexa jobb och trånga utrymmen.


Ett urval av vilka jobb vi utför; • Speciell kompetens inom avlopp och enskilda avlopp
 • Reningsverk
 • Vatten
 • Schaktning
 • Berg och stenspräckning
 • Husdräneringar
 • Anläggning grönytor
 • Trädgård
 • Tomtplanering
 • Mur och marksten
 • Garageuppfarter
 • Husgrunder
 • Vägar
 • Dikning
 • Kabel/fiber-schakt & plöjning